News
Ilość newsów: 86
2007-06-28
Obecny model rynku farmaceutycznego w najbliższych latach odejdzie do lamusa. Żeby sprostać wyzwaniom, firmy muszą działać zupełnie inaczej niż dotąd - zapowiadają firmy doradcze PricewaterhouseCoopers i Roland Berger
Zobacz więcej >
2007-06-28
Farmacja * Potwierdziły się informacje „Rzeczpospolitej“: trzy państwowe spółki tworzące Polski Holding Farmaceutyczny staną się Polskim Koncernem Farmaceutycznym Tak zakłada przygotowana przez nowy zarząd PHF strategia. Musi ją jeszcze zaakceptować resort skarbu. Poufny dokument pod nazwą „Strategiczny plan wieloletni 2007 - 2012 r.“ liczy sto kilkadziesiąt stron. Zawiera m.in. analizę SWOT (słabych i mocnych stron, korzyści i zagrożeń) dla holdingu i tworzących go spółek. - Rada nadzorcza zaopiniowała strategię jednogłośnie pozytywnie - mówi „Rz“ Robert Czapla, prezes Polskiego Holdingu Farmaceutycznego. - Teraz czekamy na zgodę właściciela, czyli ministra skarbu - dodaje.
Zobacz więcej >
2007-06-27
CENY LEKÓW BĘDĄ RÓWNE WE WSZYSTKICH APTEKACH. W projekcie prawa farmaceutycznego, którym wczoraj zajmowała się sejmowa Komisja Zdrowia, rząd określił, że urzędowe ceny zbytu na leki oraz urzędowe marże handlowe, hurtowe i detaliczne będą miały charakter cen i marż sztywnych.
Zobacz więcej >
2007-06-27
Wczoraj w sejmowej komisji zdrowia odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa farmaceutycznego, tzw. małej nowelizacji. Przy okazji zmianie mają ulec ustawy o cenach i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Największe kontrowersje budzą przepisy, które mają wyeliminować różnice w cenach leków refundowanych.
Zobacz więcej >
2007-06-27
ZMIANA PRAWA Marże na leki refundowane będą stałe - zarówno hurtowe, jak i detaliczne. Takie rozwiązanie przyjęto w projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego, którego pierwsze czytanie odbyło się w sejmowej Komisji Zdrowia. Propozycje ustawowe przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia mają ujednolicić ceny leków, gdyż hurtownie nie będą mogły stosować preferencyjnych rabatów dla firm, które składają duże zamówienia. Marże hurtowe mają wynosić 8,68 proc.
Zobacz więcej >
2007-06-27
PiS, aby uszczelnić dziurawy system dopłat do leków, na który idzie z budżetu państwa co roku ponad 6 mld zł, chce wprowadzić sztywne ceny i marże na leki refundowane. W efekcie ceny będą we wszystkich aptekach takie same. Skończy się turystyka lekowa, czyli nawet kilkudziesięciokilometrowe podróże do aptek, gdzie leki są tańsze - twierdzi Ministerstwo Zdrowia pytane przez „Gazetę“, jaki jest sens wprowadzania takich zapisów.
Zobacz więcej >
2007-06-27
Kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku pacjenci-aptekarze? Ani w interesie rządzącej koalicji, ani - zwłaszcza - pacjentów nie leży uchwalenie głównych zapisów rządowego projektu znowelizowanej ustawy - Prawo farmaceutyczne, którą od czerwca zajmują się członkowie sejmowej komisji zdrowia. Wbrew intencjom projektodawców znaczące ograniczenie konkurencji na rynku leków mogłoby doprowadzić do zwiększenia ich cen oraz cen usług farmaceutycznych - zgodnie ostrzegają przedstawiciele organizacji biznesowych, prawnicy, organizacje pacjentowi UOKiK.
Zobacz więcej >
2007-06-27
Badania nad nowymi lekami są prowadzone w Centrum Medycyny Doświadczalnej przy Akademii Medycznej w Białymstoku. Jego stworzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie fundusze unijne. Stąd pochodziło 3 mln zł dotacji.
Zobacz więcej >
2007-06-26
Ponad 2 tys. polskich preparatów za półtora roku zniknie z aptek, bo koszty ich nowej rejestracji są zbyt wysokie * Co najmniej 500 mln zł zapłacą polskie fabryki za sprostanie wymogom Unii, dlatego leki mogą zdrożeć * Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z preferencji dla krajowych firm i wpuści na rynek zagraniczne zamienniki Prezes Urzędu Rejestracji Leków i dyrektor Biura Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia od kilku dni rozmawiają w Chinach o możliwości handlu lekami.
Zobacz więcej >
2007-06-25
Farmacja * Coraz więcej polskich firm farmaceutycznych ucieka z rejestracją swoich leków za granicę. Powód? Jest sprawniej i szybciej niż w Polsce - twierdzą przedsiębiorcy
Zobacz więcej >
2007-06-25
Obowiązująca od maja nowelizacja prawa farmaceutycznego zmodyfikowała reguły reklamy leków. Zmieniła się przede wszystkim definicja reklamy. Obejmuje teraz wszelkie działania informacyjne zmierzające do zwiększenia sprzedaży leku. - Reklamą jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Oznacza to, że jako reklama powinny być traktowane też pokrewne aktywności marketingowe, w tym promocje sprzedaży oraz działania z zakresu public relations - mówi Marcin Tomasik, prawnik z kancelarii Salans. Jak wyjaśnia Wojciech Jędrzyński, radca prawny z kancelarii Chałas i Wspólnicy, reklama leków nadal jest poddana ograniczeniom, przy czym ich zakres jest inny dla leków sprzedawanych bez recepty, a inny dla sprzedawanych wyłącznie na receptę.
Zobacz więcej >
2007-06-25
Firmy farmaceutyczne chwalą się, że mają kodeksy etyczne dotyczące reklamy ich produktów. Ale czy zgodnie z nimi postępują? Do końca maja 2007 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) podjął 56 decyzji o wstrzymaniu reklam produktów farmaceutycznych. W całym 2006 r. było ich 65. Dotyczą zarówno małych producentów, właścicieli aptek, jak i wielkich koncernów.
Zobacz więcej >
2007-06-22
Jeżeli podmiot odpowiedzialny dowie się, że jego lek stwarza zagrożenia, które wymagają natychmiastowej zmiany charakterystyki produktu leczniczego (tzw. ChPL), powinien zaprojektować tymczasowe środki bezpieczeństwa stosowania takiego leku ipowiadomić o tym prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeżeli prezes Urzędu w terminie 24 godzin nie zgłosi zastrzeżeń, środki te uważa się za przyjęte. Podmiot odpowiedzialny informuje wtedy o tym m.in. lekarzy w formie komunikatu, zwanego dear doctor letter, którego treść uzgadania z prezesem Urzędu. W terminie 15 dni od zawiadomienia prezesa Urzędu otymczasowych środkach bezpieczeństwa podmiot odpowiedzialny musi złożyć wniosek o zmianę ChPL. Dzięki tej szybkiej ścieżce informacja o środkach bezpieczeństwa funkcjonuje jednak legalnie, zanim zostanie oficjalnie wprowadzona zmiana ChPL.
Zobacz więcej >
2007-06-21
Obowiązująca od 1 maja tego roku najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego znacznie rozszerzyła pojęcie tzw. importu docelowego, w zasadzie wypaczając jego istotę - uważają radca prawny i aplikantka radcowska w Kancelarii Lex Specialis
Zobacz więcej >
2007-06-20
Doradczyni Giertycha chce wycofania leku m.in. dla ofiar gwałtu Doradca ministra edukacji ds. promocji ochrony życia w szkole Hanna Wujkowska domaga się wycofania z aptek środków tzw. anty -koncepcji po stosunku. Popiera ją część posłów PiS i PR. - Ten preparat zabija czło -wieka w pierwszej fazie jego życia. To żenujące, że tak mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę - mówi Hanna Wuj -kowska, która jest lekarzem chorób wewnętrznych.
Zobacz więcej >
2007-06-19
To będzie udany rok dla producentów leków sprzedawanych bez recepty (OTC). Firmy PMR i Pharma Expert szacują, że rynek tych preparatów wzrośnie aż o 7 proc., czyli niemal dwukrotnie w stosunku do 2006 r.
Zobacz więcej >
2007-06-19
w Monachium rozpoczęła się pierwsza europejska aukcja patentów, licencji oraz znaków towarowych
Zobacz więcej >
2007-06-19
Przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia Ewa Kopacz zaczęła przepytywanie sekretarza stanu w Min. Zdrowia Bolesława Piechę od przypomnienia opinii Najwyższej Izby Kontroli na temat nieprawidłowości, które -jak określiła -są dość ciężkiego kalibru. -Przyzna pan szczerze - stwierdziła - że dzisiaj umieszczenie choćby tylko jednego, a nie 8, jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, preparatu na liście leków refundowanych bez wymaganych badań jest skandalem. Chcę zapytać o rozporządzenie dotyczące listy leków objętych importem docelowym. Czy rozporządzenie to już funkcjonuje? Następne pytanie dotyczy zespołu antykorupcyjnego, powołanego przy ministerstwie.(...) Co pan zamierza zrobić, jeśli chodzi o kształcenie młodych lekarzy? Czy zamierza pan przedstawić nam jakikolwiek ministerialny, bądź rządowy, program edukacji kadr medycznych, dokształcania w ramach posiadanych środków lub też inny pomysł, niewymagający środków finansowych (w pytaniu tym chodziło posłance o nagłaśniane ostatnio i przedstawiane jako forma korupcji konferencje, sympozja organizowane przez firmy farmaceutyczne - przyp. red.). I wreszcie ostatnie pytanie: co tak naprawdę jest priorytetem według Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o umieszczanie na liście leków refundowanych. Czy będziemy tylko i wyłącznie leczyć, czy przede wszystkim stawiamy na wyleczenie naszych pacjentów.
Zobacz więcej >
2007-06-19
Główny Inspektorat Farmaceutyczny, wydzielony ze struktur Ministerstwa Zdrowia, jest urzędem administracji centralnej od stycznia 2000 roku. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna utworzona została w pierwszych latach transformacji gospodarczej. - Można więc mówić - powiedziała na wstępie swojego wykładu Helena Feliksiak, dyrektor generalna GIF -żedziś, a właściwie nieco wcześniej, mieliśmy także jubileusz piętnastolecia. Do zadań GIF należy nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi na wszystkich szczeblach dystrybucji. Szczególnym wyzwaniem było przygotowanie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej do wymogów prawa unijnego przed wejściem Polski do UE.
Zobacz więcej >
2007-06-19
Około 15% aptek zostanie objętych do końca 2007 roku programem marketingowym „Świat Zdrowia”. Działania związane z rozwojem programu powierzono agencji marketingu medycznego HealthWay. Agencja opracowała strategię komunikacji obejmującą szereg działań, począwszy od logotypu programu poprzez przygotowanie wizualizacji aptek i zaprojektowanie narzędzi budujących relacje pomiędzy farmaceutą, a pacjentem. Świat Zdrowia to propozycja dla niezależnych aptek, które poprzez uczestnictwo w programie zyskują większą przewagę konkurencyjną na rynku. Organizatorem programu są hurtownie farmaceutyczne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Torfarm. Grupa ta z udziałem 19% zajmuje obecnie drugie miejsce na rynku hurtowej sprzedaży leków.
Zobacz więcej >
2007-06-18
Zdobywcy najbardziej prestiżowej nagrody dziennikarskiej okazali się, zdaniem sądu, kłamcami na usługach biznesu
Zobacz więcej >
Zaloguj się Przypomnij hasło

Chcesz mieć dostęp?

Zarejestruj się na okres 12 miesięcy.

W celu uzyskania informacji o cenniku dostępu do portalu dla firm, prosimy o kontakt telefoniczny (22) 490 31 41 lub drogą mailową na adres: info@pharma.info.pl

Najczęsciej czytane

08.09
2020
Będą zmiany dotyczące noszenia maseczek. Jakie?
31.08
2020
PRZEKUPSTWO I KONCERNY FARMACEUTYCZNE
16.06
2020
DRUGA FALA NA HORYZONCIE
26.05
2020
Czy klimatyzacja może przenosić koronawirusa?
13.05
2020
„Efekty są spektakularne”. Szpital MSWiA o leczeniu Covid-19 Tocilizumabem